Przychody z pośrednictwa wyniosły 16,6 mln PLN i były niższe o około 20,6 proc. od przychodów analogicznego okresu 2017 roku, które wyniosły 20,9 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu sierpniu 2018 roku wyniosły 255,3 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 227,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 12,1 proc..
Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku wyniosły 1.056,8 mln PLN i są wyższe o około 15,7 proc. od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 913,2 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku wyniosły 93,9 mln PLN i były niższe o około 1,2 proc. od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 95,0 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku wyniosły 1.150,7 mln PLN i są wyższe o około 14,1 proc. od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 1.008,2 mln PLN.

 
 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl