W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok. 117 mln zł i była niższa o ok. 4 proc. w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego.
 
Na rynku modowym sprzedaż towarów w marcu 2019 r. wyniosła ok. 18 mln zł i była niższa o ok. 8 proc., porównując do marca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 53 mln zł i była ok. 8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
 
- Spadek sprzedaży w marcu w segmencie modowym wynikał z następujących głównych przyczyn: dłuższego okresu wyprzedaży w br., który trwał jeszcze także w marcu, braku efektu impulsu sprzedażowego w 2 tygodniach poprzedzających Święta Wielkiej Nocy - w 2018 wystąpił on w II połowie marca, a w br. powinien przesunąć się w całości na kwiecień oraz pogłębienia efektu wprowadzenia kolejnych niedziel niehandlowych i ich wpływu na przesunięcie sprzedaży z mniejszych miejscowości do dużych galerii handlowych - tłumaczy spółka w komunikacie. 
 
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w marcu 2019 wyniosły 3,8 mln zł, co oznacza wzrost o 29 proc. w stosunku do marca 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 9,8 mln zł i była 14 proc. wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.
 
Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec marca 2019 wyniosła 36,8 tys. mkw., tj. była na poziomie zbliżonym jak w tym samym momencie 2018 r.
 
W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w marcu 2019 r. wyniósł ok. 22 mln zł, co oznacza spadek o 20 proc. w porównaniu do marca roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok. 64 mln zł i była niższa o ok. 12 proc. w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego.
 
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm24.pl w marcu 2019 wyniosły ok. 0,5 mln zł co oznacza spadek o 12 proc. w stosunku do marca 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż dyskontowego sklepu internetowego wyniosła ok. 1,8 mln zł i była niższa o ok. 8 proc. w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego.
 
Sieć TXM na koniec marca składała się z 375 sklepów własnych o łącznej powierzchni 100,0 tys. mkw., która była o ok. 5,8 proc. niższa niż na koniec marca 2018.
 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl