Przypomnijmy, firma złożyła ostrożnościowy wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpatrywania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego pod koniec kwietnia br.

"Po ustaleniu, że 15 maja 2019 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie układowe TXM S.A. w restrukturyzacji oraz w myśl regulacji ustawy Prawo upadłościowe, w świetle której nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy do czasu zakończenia lub prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, sąd niniejszym postanowieniem uznał, iż rozstrzygnięcie wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest niedopuszczalne" - czytamy w komunikacie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl