Zarząd Solar Company S.A. poinformował, że nieaudytowane, skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2022 roku wyniosły 11,1 mln zł.

W tej kwocie znalazła się sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., w tym w outletach oraz zaewidencjonowana w sklepach franczyzy depozytowej na poziomie 9,6 mln zł.

Raport sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl