Zarząd Baltony poinformował, że otrzymał 23 grudnia wezwanie do zapłaty opiewające na kwotę 1,7 mln zł obejmujące część naliczonych kar umownych, a następnie niezależnie kolejne wezwanie do zapłaty na kwotę 8,8 mln zł.

- Oba wezwania zostały wystawione pod rygorem podjęcia działań przez PPL zmierzających do uruchomienia gwarancji bankowych zabezpieczających umowy najmu maja 2018 r. Oba wezwania obejmują całość kwot spornych objętych przedmiotowym procesem uzgodnieniowym, wynoszących 10,5 mln zł – czytamy w komunikacie.

Obie spółki spierają się o cenę najmu powierzchni na warszawskim lotnisku Chopina. W listopadzie PPL wezwały Baltonę do działań w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu. 19 grudnia odbyło się w tej sprawie spotkanie, które jednak – jak napisała wówczas Baltona w komunikacie – nie przyniosły polubownego rozwiązania.

Baltona poinformowała po tym spotkaniu, że „kwestionuje naliczone kary umowne zarówno co do zasady jak i wysokości a naliczone przez PPL należności odsetkowe zostały zapłacone przez spółkę w pełnej wysokości w dniu 17 grudnia 2019 r.”

W tle jest próba przejęcia Baltony przez PPL. W połowie października Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ogłosiło wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Baltony, po cenie 6,95 zł za akcję. Zapisy w wezwaniu przyjmowane były od 6 listopada i miały trwać do 5 grudnia 2019 roku, ale termin został wydłużony do 24 stycznia.

Baltona posiada sklepy wolnocłowe na Lotnisku Chopina w Warszawie i na innych lotniskach regionalnych w Polsce oraz w kilku innych państwach europejskich. Jest własnością Flemingo International. To firma mająca siedzibę w Dubaju, kontroluje Baltonę (ponad 80% akcji) od prawie 10 lat przez swoją spółkę zależną Ashdod Holdings Limited.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl