Wniosek w sprawie koncentracji wpłynął do UOKiK 30 marca tego roku. Jak wówczas podano, ma ona polegać na przejęciu przez Sportsdirect.com Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jak informowaliśmy, firma Go Sport Polska została wystawiona na sprzedaż po tym, jak wyszło na jaw, że oligarcha Nikołaj Fartuszniak jest właścicielem Grupy Sportmaster, do której należy Go Sport.

Przejęcie Go Sport - UOKiK na tak

"Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Sportsdirect.com Poland kontroli nad spółką Go Sport Polska. Przedsiębiorcy zajmują się detaliczną sprzedażą sprzętu sportowego. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Twitterze.

Jak dodano, "jedynym kryterium, jakie bada Prezes UOKiK, wydając decyzję w sprawie kontroli koncentracji, jest wpływ transakcji na konkurencję. Kwestia sankcji nałożonych na Go Sport Polska nie była zatem brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu".

UOKiK przypomniał przy tym, że sankcje nałożone na spółkę Go Sport Polska nie unieważniają jej zobowiązań wobec konsumentów. Jeśli kupiony produkt okazał się wadliwy, mogą oni złożyć reklamację.

Urząd wskazał, że głównym przedmiotem działalności Go Sport Polska jest sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (w tym odzieży sportowej, obuwia i sprzętu). Go Sport Polska posiada 26 stacjonarnych sklepów detalicznych w 15 miastach, a także prowadzi sprzedaż w kanale online. Z kolei głównym przedmiotem działalności Sports Direct jest sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (w tym odzieży sportowej, obuwia i sprzętu).

"Sports Direct działa w Polsce za pośrednictwem 13 stacjonarnych sklepów detalicznych w 10 miastach. Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc. Grupa Frasers posiada zdywersyfikowany portfel markowych sklepów sportowych, fitness, lifestyle'owych premium i luksusowych w ponad 20 krajach oraz prowadzi sprzedaż w kanale online" - odnotował UOKiK.

"To firma rosyjska"

W kwietniu minister spraw wewnętrznych i administracji, minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński ogłosił polską listę sankcyjną obejmującą rosyjskie podmioty i oligarchów prowadzących interesy na terenie RP. Na polskiej liście sankcyjnej znalazło się 50 rosyjskich podmiotów i oligarchów zidentyfikowanych przez polskie służby. Wśród nich znalazł się m.in. Go Sport.

"Bardzo wielu Polaków widzi tę firmę w wielu centrach handlowych - firma zajmująca się dystrybucją sprzętu sportowego. Jeszcze parę lat temu firma francuska, kupiona przez Rosjan, którzy nabyli obywatelstwo Malty, którzy na co dzień rezydują w Szwajcarii, ale de facto jest to firma rosyjska" - tłumaczył wówczas Kamiński.

Sklepy Go Sport już zamknięte

Jak informuje spółka na swojej stronie, po objęciu Go Sport Polska Sp. z o.o. sankcjami gospodarczymi spółka zawiesiła działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.

Podano również, że "w związku z trwającą wojną w Ukrainie już 3 marca br. właściciele firmy podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w Polsce", a "proces sprzedaży jest obecnie na bardzo zaawansowanym etapie". Według informacji na stronie firmy zatrudniała ona w chwili nałożenia sankcji prawie 500 pracowników.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zakłada zamrażanie majątków osób i podmiotów, które zostaną wpisane na specjalną listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MSWiA. Wpisana na nią może zostać wyłącznie osoba lub podmiot niewymienione w wykazach określonych w rozporządzeniach UE 765/2006 i 269/2014.

Decyzję w sprawach wpisania lub wykreślenia z listy wydaje szef MSWiA. Może to zrobić z urzędu lub na uzasadniony wniosek służb specjalnych i niektórych instytucji, w tym na wniosek szefów: CBA, ABW, AW, SKW, SWW, KGP, SG, KAS, a także na wniosek Prokuratora Krajowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa NBP oraz przewodniczącego komitetu Rady Ministrów właściwego w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa.

Sports Direct to brytyjska sieć sklepów sportowych, obecna też w Polsce. Sports Direct ma w naszym kraju 13 stacjonarnych sklepów detalicznych w 10 miastach. Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc. Grupa Frasers ma  portfel markowych sklepów sportowych, fitness, lifestyle’owych premium i luksusowych w ponad dwudziestu krajach oraz prowadzi sprzedaż w kanale online.

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl