• Maxima Grupe nawet w niestabilnym otoczeniu gospodarczym roku 2022 utrzymała koncentrację na ekspansji i wykazała stabilność finansową. W porównaniu z rokiem 2021 przychody Grupy wzrosły o 14,9 proc. do 5,15 mld euro.
  • Najwyższy wzrost o 31,7 proc. r/r w złotych (28,3 proc. w euro) odnotowano w Polsce. W ubiegłym roku przychody Stokrotki wyniosły ponad 6,53 mld zł. Jednocześnie sprzedaż like for like w sklepach sieci wzrosła w tym okresie o 20,6 proc.

– Stokrotka bardzo szybko się rozwija i kontynuuje plany w zakresie ekspansji. Przez ostatnie lata, niezależnie od czynników wpływających na naszą branżę, takich jak pandemia czy wojna w Ukrainie, konsekwentnie powiększaliśmy sieć o około 100 sklepów rocznie. Dzięki temu wzmacniamy pozycję na polskim rynku.

W 2022 roku naszym celem było efektywne zarządzanie organizacją, pozwalające kontynuować dotychczasowe tempo rozwoju. Dzięki odpowiednim działaniom operacyjnym i dopasowaniu do bieżącej sytuacji zakończyliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami – mówi Arūnas Zimnickas, dyrektor zarządzający, prezes zarządu Stokrotki.

W ubiegłym roku kontynuowano rozwój sieci wchodzących w skład grupy. Polska pozostała jednym z głównych krajów ekspansji. W 2022 roku Stokrotka otworzyła 126 sklepów, kończąc rok z 916 placówkami. Stokrotka zwiększyła liczbę lokalizacji m.in. w wyniku finalizacji transakcji przejęcia lokalnej sieci sklepów, działającej w województwie mazowieckim.

Ekspansji firmy towarzyszyły inwestycje w zakresie logistyki. W ubiegłym roku otwarto nowe centrum dystrybucyjne w Teresinie. Rozpoczęto również budowę kolejnego centrum dystrybucyjnego w Rzeszowie.

Inwestycje Stokrotki dotyczyły w znacznej mierze także formatów, zgodnie z którymi sieć chce rozwijać swoje sklepy. W 2022 roku dopasowano do nich 170 placówek. Dotyczyło to zarówno nowych lokalizacji, jak i tych poddawanych remodelingowi. Celem wprowadzanych zmian standaryzacyjnych, m.in. w zakresie asortymentu i wyglądu sklepów, jest zapewnienie klientom jak najlepszej cenowo i jakościowo oferty oraz bardzo dobrego doświadczenia zakupowego.

Wzrost sprzedaży marek własnych Maxima 

W zakresie asortymentu priorytetem na wszystkich rynkach działalności Grupy jest dostarczenie klientom produktów w przystępnych cenach. Dlatego Maxima Grupe konsekwentnie zwiększa udział marek własnych w ofercie. W porównaniu do 2021 roku w 2022 całkowita sprzedaż marek własnych wzrosła o prawie 24 proc., a w Polsce aż 1,6-krotnie. Stokrotka w minionym roku inwestowała ponadto w rozwiązania zapewniające klientom możliwość tańszych zakupów. Sieć z sukcesem wprowadziła na rynek aplikację mobilną Nasza Stokrotka, z której na koniec 2022 roku korzystało ponad milion użytkowników.

Aby ograniczyć wpływ inflacji i wyższych cen energii elektrycznej członkowie Grupy dokonali przeglądu działań i zoptymalizowali procesy operacyjne. Dzięki temu, pomimo trwającej ekspansji, całkowite zużycie energii elektrycznej w Grupie zmniejszyło się o 4,2 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Kontynuacja instalacji oświetlenia LED oraz bardziej zrównoważone wykorzystanie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych pomogły w osiągnięciu tych oszczędności. Na koniec 2022 roku technologie LED były zainstalowane w 1 224 z 1 534 sklepów zarządzanych przez Grupę.

W ramach zainicjowanych działań Stokrotka inwestowała również w technologie pozwalające na wykorzystywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i instalowała na dachach sklepów własnych panele fotowoltaiczne.

– W ubiegłym roku firmy zarządzane przez Maxima Grupe koncentrowały się na zwiększaniu sprawności operacyjnej i zarządzaniu kosztami. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom oraz wzrostowi efektywności procesów biznesowych z powodzeniem dostosowaliśmy się do pojawiających się wyzwań i kontynuowaliśmy rozwój działalności. Wyniki skonsolidowane odzwierciedlają odporność Grupy i zdolność do działania w trudnych warunkach. To zasługa wysiłków międzynarodowego zespołu, działającego w ramach naszej kultury organizacyjnej. Ponadto w 2022 roku położono fundament pod długoterminowe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy – mówi Agnė Voverė, prezes zarządu Maxima Grupe.

Maxima Grupe wyznaczyła cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i dąży do ich zatwierdzenia przez Science Based Targets initiative. Do 2030 roku Grupa planuje redukcję bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych (w ramach zakresu 1 i 2) o 42 proc. Postanowienia w tym zakresie dotyczą również dostawców i zakładają, że co najmniej 67 proc. z nich (mierzonych pod względem emisji gazów cieplarnianych) również wyznaczy cele w zakresie redukcji emisji.

Stokrotka i Maxima Grupa - angażowanie się w działania społeczne i inwestowanie w wartościowe środowisko pracy

Firmy zarządzane przez Maxima Grupe współpracują z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, wspierając wartościowe projekty i akcje. W 2022 roku członkowie Grupy przeznaczyli 7 mln euro na wsparcie Banków Żywności. Niemarnowanie żywności jest ważnym elementem społecznej odpowiedzialności Stokrotki, dlatego firma regularnie przekazuje żywność na rzecz organizacji pożytku publicznego. W 2022 roku sieć współpracowała w tym zakresie z Federacją Polskich Banków Żywności, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.

W ubiegłym roku pomoc została skierowana także do osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stokrotka współpracowała z wyspecjalizowanymi organizacjami pomocowymi, przekazując potrzebne wsparcie produktowe.

W geście solidarności z Ukrainą sieć podjęła również decyzję o wycofaniu ze sprzedaży artykułów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego.

Na koniec minionego roku firmy wchodzące w skład Grupy zatrudniały 933 osoby, które z powodu wojny opuściły Ukrainę.

Grupa konsekwentnie inwestuje w budowanie wartościowego i bezpiecznego środowiska pracy, którego ważnym elementem jest zadowolenie pracowników. Maxima Grupe posiada system zapobiegania i zgłaszania przypadków korupcji oraz niewłaściwych zachowań w miejscu pracy. Firmy wchodzące w jej skład dążą ponadto do zapewnienia wzajemnego szacunku, różnorodności i równości. Na dzień 31 grudnia 2022 roku 47 proc. stanowisk kierowniczych wyższego szczebla w Grupie zajmowały kobiety.

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl