Rekomendacja ta jest zgodna z założeniami polityki dywidendowej wskazanymi w prospekcie emisyjnym akcji serii C. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 podejmie ZWZ spółki.
 
Jednocześnie zarząd informuje, że oceniając dzisiejszą sytuację grupy i projekty znajdujące się w realizacji zakłada, że w kolejnym roku będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 30-50 proc. zysku netto wypracowanego w 2018 r. na dywidendę. Ostateczna decyzja co do rekomendacji uzależniona będzie jednak od wyników osiągniętych w 2018 r. oraz sytuacji grupy i realizowanych projektów w kolejnym roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl