Jak informuje spółka, strata za pierwszy kwartał tego toku jest pochodną negatywnej zmiany w dwóch obszarach: spadku sprzedaży oraz okresowego obniżenia marży procentowej. TXM zwraca uwagę, że jednocześnie zmniejszeniu uległy koszty prowadzonej działalności.

- Zmniejszenie sprzedaży r/r wynika przede wszystkim ze spadku średniej sprzedaży na mkw w sklepach. Jest to konsekwencja braku optymalnej oferty asortymentowej – atrakcyjnego, nowego zapasu – widocznego zwłaszcza od początku marca br. Na spadek zapasu wpływ miały następujące czynniki: prowadzona agresywna przecena asortymentu jesienno–zimowego w styczniu i lutym powodująca zmniejszenie poziomu zapasu; problem z możliwością pozyskania nowego, atrakcyjnego zapasu w związku z ograniczeniami kredytu kupieckiego przez dostawców dla TXM; nieoptymalne i opóźnione zamówienia towarów w imporcie – czytamy w raporcie spółki.

Dodatkowo w tym okresie TXM zrealizował procentową marżę handlową na poziomie niższym niż w roku ubiegłym. Jest to konsekwencją wysokiego poziomu przecen asortymentu jesienno-zimowego, w styczniu i lutym br. oraz braku dostatecznego wypełnienia sklepów nowy asortymentem, który byłby sprzedawany na wyższych marżach. Dalsze oszczędności w obszarze kosztów nie zamortyzowały tych spadków.

- TXM obecnie jest na ostatnim etapie opracowania nowego Planu Naprawczego. Termin zakończenia prac obejmujących m.in. przygotowania „Raportu z analizy rynku i przeglądu strategicznego TXM” oraz sporządzenia Planu Naprawczego we współpracy z doradcą Ernst & Young jest ustalony na początek czerwca. Niezależnie od tego pierwsze ustalenia Planu Naprawczego są już wprowadzane w życie – tłumaczy spółka.

W ramach procesu restrukturyzacji w maju br. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne dla TXM w formie przyspieszonego postępowania układowego. Również w maju spółka zawarła aneks do umowy o utrzymanie status quo z bankami finansującymi TXM SA w restrukturyzacji (z PKO BP SA oraz z ING Bankiem Śląskim SA), przedłużający jej trwanie do 20 września 2019 roku.

TXM zwraca uwagę na czynniki, które powodują niepewność w zakresie możliwości kontynuacji działalności spółki. Są to: ponoszone straty, ujemne kapitały własne i ujemny kapitał obrotowy (na dzień 31 marca 2019 roku wartość kapitałów własnych była ujemna i wynosiła - 35,9 mln zł, przy zobowiązaniach krótkoterminowych wynoszących łącznie 173,6 mln zł i przewyższających aktywa obrotowe o kwotę 72 mln zł), a także terminy zakończenia dostępności kredytów bankowych.

Spółka wymienia także działania mające zagwarantować kontynuację działalności Grupy TXM w kolejnych okresach. Wśród nich są m.in.: przygotowanie i rozpoczęcie wdrożenia nowego programu restrukturyzacyjnego, relacje z bankami finansującymi, postawa dostawców, która wskazuje na ich zainteresowanie kontynuowaniem współpracy handlowej z TXM oraz postawa akcjonariuszy większościowych, którzy oświadczyli, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą głosować za dalszym istnieniem TXM SA w restrukturyzacji.

Czytaj więcej na DlaHandlu.pl

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl