Rozpoczęcie sądowej restrukturyzacji jest kolejnym etapem działań naprawczych TXM, zmierzających do uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa oraz poprawy kondycji finansowej spółki.
 
Co do zasady, wszystkie niezabezpieczone zobowiązania TXM, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, to jest do dnia 14 maja 2019 r. włącznie, będą objęte układem.

"Intencją TXM jest, aby propozycje układowe zakładały pełne zaspokojenie wierzycieli (w zakresie kwot głównych wierzytelności), częściowo w formie konwersji ich wierzytelności na akcje nowej emisji TXM, a częściowo zaś w formie spłaty rozłożonej na raty" - poinformowano w komunikacie.
 
W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bieżąca działalność operacyjna TXM będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach, z tym, że spółka jest zobowiązana terminowo realizować płatności wszystkich zobowiązań powstałych od dnia jego otwarcia, czyli od dnia 15 maja 2019 r.

Spółka złożyła 3 kwietnia wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Później TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na przedłużający się czas rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz konieczność dochowania wymagań formalnych wynikających z przepisów prawa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl