"Tegoroczny wynik netto będzie niższy rdr, ale zakładamy poprawę wyniku w samym core-biznesie" - powiedział PAP Pilch.

"Obowiązuje nas program motywacyjny uchwalony w 2012 roku. Na 2014 rok zakłada on 20 mln zł zysku netto. Nie mamy prognoz, ale spółkę stać na osiąganie tego rodzaju wyników z core-biznesu. Taki wynik jest realny" - dodał prezes.

Pilch zauważył, że wynikom sprzyjać będzie restrukturyzacja finansowa. Z powodu spadku zadłużenia koszty finansowe będą niższe w tym roku o ok. 6 mln zł.

W ubiegłym roku spółka miała ponad 45 mln zł zysku netto (wobec 12,3 mln zł rok wcześniej), 44,9 mln zł EBITDA (wobec 40,4 mln zł rok wcześniej) i 397,7 mln zł przychodów (wobec 395,5 mln zł w 2012 roku). Na wyniki spółki pozytywny wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym m.in. przeprowadzona w sierpniu restrukturyzacja zadłużenia spółki.

Vistula podała już szacunkowe dane sprzedażowe za pierwszy kwartał. Skonsolidowane przychody w marcu wyniosły około 27,5 mln zł i były niższe o ok. 0,7 proc. rdr. Narastająco w okresie styczeń - marzec sprzedaż wzrosła o ok. 5,5 proc. do 88,1 mln zł.

"Generalnie pierwszy kwartał był dobry, ale niestety sam marzec był trochę gorszy, poniżej naszych oczekiwań, zwłaszcza w części jubilerskiej" - powiedział prezes.

"Jest jednak duża szansa, że wyniki za pierwszy kwartał będą zdecydowanie lepsze rok do roku, a w pierwszym kwartale ubiegłego roku mieliśmy 6,6 mln zł straty netto" - dodał.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły w marcu około 9,5 mln zł (spadek o 8 proc. rdr). W całym pierwszym kwartale sprzedaż w tym segmencie wyniosła ok. 34,1 mln zł i była wyższa o ok. 3,9 proc. rdr.

Prezes tłumaczy, że słabsze wyniki sprzedaży marcowej w części jubilerskiej to efekt przesunięcia świąt wielkanocnych. W ubiegłym roku wypadły one pod koniec marca i wtedy w pierwszym kwartale w całości skumulował się popyt.

"Odbiło się to na W.Kruku w części przychodowej, ale mimo to marża w marcu była na podobnym poziomie rok do roku. W całym pierwszym kwartale było zdecydowanie lepiej, bo styczeń i luty były dobre" - powiedział prezes.

"Wynik operacyjny W.Kruka będzie w pierwszym kwartale lepszy niż w zeszłym roku, czwarty kwartał z rzędu. Wydaje się, że tendencja wzrostu wyników w części jubilerskiej jest trwała, efektywność rośnie. W 2013 roku wzrost wyników był oparty o wzrost marż. Na ten rok założyliśmy dalszy wzrost marż. Po pierwszym kwartale jesteśmy nawet powyżej założeń" - dodał.

W części modowej rosną wyniki segmentu odzieży męskiej, słabsze wyniki w I kwartale miało Deni Cler.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły w marcu około 15 mln zł i były wyższe rdr o ok. 6,4 proc. W całym pierwszym kwartale sprzedaż wyniosła ok. 46,1 mln zł (wzrost o ok. 5,9 proc. rdr).

"Dobra tendencja w formalnych markach męskich się utrzymuje, mamy dodatnie dynamiki, rosną przychody, marża też była nieco lepsza" - powiedział Pilch.

"Z drugiej strony w Deni Cler pierwszy kwartał jest gorszy rok do roku, ma ujemną kontrybucję dla grupy i negatywnie wpłynie na wyniki pierwszego kwartału. Obserwujemy jednak pierwsze symptomy poprawy, negatywna dynamika spadków została zatrzymana. Jest nadzieja, że w całym roku Deni Cler nie będzie miało ujemnej kontrybucji do grupy" - dodał prezes.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl