Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły w grudniu 74,8 mln zł i były wyższe rdr o 31,2 proc. W okresie styczeń-grudzień w tym segmencie przychody wyniosły około 543,4 mln zł i były wyższe o 13,2 proc. rdr.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) wyniosły w grudniu 96,1 mln zł i były wyższe rdr o 34,5 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów w tym segmencie wyniosła 496,9 mln zł, czyli wzrosła o 42,5 proc. rdr.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl