Dla obu wskaźników - zarówno nastrojów przyszłych, jak i bieżących - są to wartości najwyższe od 2008 roku - zauważył GUS.

- Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 5,5 p. proc. i ukształtował się na poziomie -3,9 - podał urząd w komunikacie..

Większość składowych wskaźnika znacznie poprawiła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca - zaznaczył GUS.

Najbardziej wzrosła wartość wskaźników opisujących przyszłą i bieżącą sytuację ekonomiczną kraju (wzrost odpowiednio o 10,7 i 8,7 p. proc.) oraz przyszłą i obecną sytuację finansową gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 6,5 i 2,3 p. proc.) - stwierdził urząd.

- Na podobnym poziomie pozostała ocena dotycząca możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,7 p. proc.) - głosi komunikat.

W porównaniu do listopada 2014 roku, poinformował GUS, obecna wartość BWUK jest wyższa o 11,0 p. proc.

GUS wskazał także, że wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej poprawił się o 6,7 p. proc. i ukształtował się na poziomie -8,3.

- Również w przypadku WWUK, wartość większości składowych wyraźnie wzrosła - najbardziej dla ocen dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 10,7 i 10,1 p. proc.). Warto podkreślić, że wartość wskaźnika odnoszącego się do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosła do poziomu 2,6, co oznacza przewagę optymistów nad pesymistami - czytamy w komunikacie GUS.

W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 13,9 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2014 r. - dodał urząd.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl