W okresie styczeń – październik 2019 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 238 388 tys. zł i była wyższa o 25,9 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, a bez uwzględnienia konsolidacji z BARTEK S.A. przychody te były wyższe o 12,0  proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w październiku 2019 roku wyniosły 23 792 tys. zł i były wyższe o 18,1 proc. od przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku. Narastająco, w okresie styczeń – październik skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 172 659 tys. zł i były wyższe o 14,7 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, a bez uwzględnienia konsolidacji z BARTEK S.A. przychody te były wyższe o 8,4 proc.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl