W okresie styczeń – czerwiec 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 119 898 tys. zł i była wyższa o 16,6 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w czerwcu 2021 roku wyniosły 16 279 tys. zł i były niższe o 4 proc. od przychodów osiągniętych w czerwcu 2020 roku.

Narastająco, w okresie styczeń – czerwiec 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 68 126 tys. zł i były niższe o 3,9 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl