W okresie styczeń - marzec 2018 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 46, 877 tys. zł i była niższa o 1,4 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w marcu 2018 roku wyniosły 13,455 mln zł i były niższe o 13,7  proc. od przychodów osiągniętych w marcu 2017 roku. Narastająco, w okresie styczeń - marzec 2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 38,245 mln zł i były niższe o 5,2 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl