Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację było jednym z warunków zawarcia umowy nabycia przez  Monnari Trade marki Simple i firmy S Trade Mark. Przejmowane spółki należą do grupy kapitałowej Gino Rossi.

Przypomnijmy, 9 marca Monnari oraz jej spółka zależna - Miss Class - zawarły umowę ustanawiającą prawo pierwokupu na podstawie której Gino Rossi przyznało Miss Class prawo pierwokupu akcji SCP.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl