Jak informowały wcześniej zarządy Vistula Group i Bytomia, scalenie spółek ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Bytom) na spółkę przejmującą (Vistula) w zamian za akcje, które ta druga wyda akcjonariuszom pierwszej.

Zgodnie z planem, akcje spółki Bytom będą wymienione na nowe emitowane akcje Vistula w relacji jak 1:0,72. Inaczej mówiąc, za 1 akcję tej pierwszej spółki zostanie przyznane 0,72 akcji Vistuli.

Po fuzji, grupa wyemituje 53,260 mln akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Kapitał zakładowy spółki Bytom zostanie podwyższony do 10,65 mln zł.

Pisemną opinię biegłego sporządzono dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz organów obu spółek.

Jej celem było m.in. ustalenie, czy „należycie został ustalony” parytet wymiany akcji i wskazania „szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek”. W tym drugim przypadku biegły wskazał, że „nie istnieją takie szczególne trudności”.

 

Czytaj całość:

Nie będzie zmian w parytecie wymiany akcji Vistuli i Bytomia

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl