Zgodnie z podjętą uchwałą zarząd Emitenta rekomenduje przeznaczyć zysk netto spółki za rok 2017 w wysokości ponad 18,2 mln zł na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie ponad 15,2 mln zł oraz pozostałą kwotę w wysokości ponad 3 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl