Łączna cena nabycia wszystkich akcji własnych spółki powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 8 mln zł. Program finansowany będzie z istniejącego w spółce kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. 

Według ostatniego opublikowanego bilansu spółki kapitał rezerwowy wynosił 4 mln zł. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło zwiększyć przedmiotowy kapitał rezerwowy o kwotę 3 mln 972 tys. zł. Wyłącznym celem programu skupu własnych akcji jest obniżenie kapitału zakładowego spółki poprzez umorzenie akcji własnych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl