• Obligacje zostaną wyemitowane w celu częściowej spłaty zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0222 o łącznej wartości 15 mln zł.
  • Obligacje zostaną wyemitowane 22 lutego br., zaś wykup obligacji zaplanowano za rok.

BBI Development wyemituje obligacje serii BBD0223 w liczbie nie mniejszej niż 8 tys., o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 8 mln. zł i jednocześnie w liczbie nie większej niż 13.500 tys. sztuk obligacji o łącznej wartości 13 mln 500 tys. zł. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy.

Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2022 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl