61,3 proc. firm z sektora przemysłowego wskazuje na rosnące koszty jako jeden z negatywnych skutków pandemii zaobserwowanych w ostatnich trzech miesiącach. 54,7 proc. firm z tego sektora wskazuje na zakłócenia w łańcuchach dostaw.

71,9 proc. firm z sektora budowlanego wskazuje na rosnące koszty jako negatywne skutki pandemii w ostatnich miesiącach, a 36,9 proc. wskazuje na zakłócenia w łańcuchach dostaw.

W przypadku firm z handlu hurtowego 56,1 proc. wskazuje na rosnące koszty, a 46,8 proc. na zakłócenia w łańcuchach dostaw.

W przypadku sektora detalicznego jest to odpowiednio 59,8 proc. i 33,0 proc.

61,6 proc. firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa wskazuje na wzrost kosztów jako negatywny skutek pandemii w ostatnich miesiącach, a 18,5 proc. na zakłócenia w łańcuchach dostaw.

W przypadku zakwaterowania i gastronomii jest to odpowiednio 60,3 proc. i 9,8 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl