Term sheet został uzgodniony z instytucjami finansującymi grupę Kapitałową CCC, tj. z Bankiem Handlowym w Warszawie, Bankiem Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bankiem Polska Kasa Opieki, mBank (pełniącym funkcję agenta), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski oraz Santander Bank Polska.

Umowa, która zostanie zawarta na podstawie term sheet, przedłuży kredyt w wysokości do 250 mln zł na okres kolejnych 24 miesięcy. Kredyt ten będzie zabezpieczony gwarancją do kwoty 200 mln zł (80 proc. zaangażowania instytucji finansujących), udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie programu portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl