Inną grupą deweloperów są duże grupy realizujące kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt projektów jednocześnie.

- Finansowanie obligacyjne skierowane jest zarówno do drugiej jak i trzeciej grupy deweloperów. W przypadku deweloperów realizujących kilka projektów pozyskane z obligacji środki wykorzystywane są na zakupy konieczne do zwiększenia skali działalności. W przypadku grupy trzeciej tj. dużych rynkowych graczy, finansowanie w formie obligacji ma na celu dalsze zwiększanie albo przynajmniej utrzymanie prowadzonej skali działalności. Analizując aktualne zadłużenie deweloperów można odnieść wrażenie, iż w wielu przypadkach głównym źródłem finansowania działalności są właśnie obligacje. Jest to wynikiem dobrej koniunktury dla tego segmentu i stosunkowo niskiego poziomu wykorzystania kredytów na realizację inwestycji - mówi Dorota Samek-Niedrygas, członek zarządu Prosperity Time.

Głównym źródłem finansowania są obligacje, z których deweloperzy kupują grunty zaś sama realizacja projektu finansowana jest z wpłat od nabywców, przy niewielkim jednoczesnym udziale kredytów bankowych.

Obligacje jako instrument finansowy są bardziej elastyczną formą finansowania niż kredyt bankowy a czy dany deweloper może finansować projekty poprzez obligacje i na jakich warunkach uzależnione jest przede wszystkim od posiadanej dywersyfikacji źródłem spłaty.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl