• Całkowita wartość nominalna serii N wyniosła 40 mln zł, a jej stopa redukcji – 37 proc. 
  • Oprocentowanie obligacji wynosi 4 proc. powyżej WIBOR 6M.  
  • Pieniądze pozyskane z emisji deweloper wykorzysta na finansowanie między innymi swoich flagowych projektów “destinations”.

Łącznie od początku roku Echo Investment z sukcesem uplasowało wśród inwestorów indywidualnych obligacje serii K, L, M i N o łącznej wartości 180 mln zł. Wszystkie zostały zakończone nadsubskrybcją. Agentem oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata.

– Tak duże zainteresowanie obligacjami naszej grupy wynika z dywersyfikacji naszej działalności, wypracowywania dobrych wyników oraz naszej wiarygodności. W pierwszym półroczu sprzedaliśmy 1027 mieszkań, a 756 przekazaliśmy klientom. Dodatkowo przekazaliśmy Resi4Rent jeden budynek ze 149 mieszkaniami i rozpoczęliśmy dla tej spółki budowę dwóch projektów z blisko 600 mieszkaniami. Sfinalizowaliśmy również sprzedaż biurowców w Łodzi i Wrocławiu, za łączną kwotę ponad 200 mln euro – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

To potwierdza, że projekty, które realizujemy, mają długoterminową wartość, przyciągają mieszkańców, użytkowników i klientów, ale są też doskonałym aktywem dla inwestorów. W budowie i przygotowaniu mamy kolejne projekty o łącznej powierzchni użytkowej blisko 1,5 mln mkw., znaczna część powstanie w wielofunkcyjnych, miejskich projektach "destinations". Pieniądze pozyskane z emisji obligacji planujemy wykorzystać na finansowanie budowy takich projektów – mówi Maciej Drozd.

Spółka emituje obligacje dla inwestorów indywidualnych od 2014 r. Do tej pory uplasowała papiery o łącznej wartości ponad 814 mln zł, z czego 464 mln zł nadal jest przedmiotem obrotu na giełdzie, a pozostałe zostały wykupione w terminach zapadalności. Oferta obligacji serii N o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł była prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz późniejszych suplementów. Na podstawie tych dokumentów Echo Investment może w przyszłości wyemitować jeszcze obligacje dla inwestorów indywidualnych o wartości do 120 mln zł.

Prospekt wraz z suplementami i ewentualnymi komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Echo Investment oraz ofercie publicznej obligacji w Polsce i został opublikowany na stronie internetowej Echo Investment, oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej agenta oferującego - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie .

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl