Okres subskrypcji przypadał na dni 25 - 30 kwietnia 2018 r. Data przydziału papierów wartościowych to 2 maja 2018 r. Subskrypcją zostało objętych 500 tys. papierów wartościowych. 

Średnia stopa redukcji wynosi 17,84 proc. Przydzielono 500 tys. obligacji dla 322 inwestorów. Cena po jakiej obligacje były obejmowane to od 100  do 100,06 zł. 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl