• EBITDA grupy GPW w drugim kwartale wyniosła 44 mln zł.
  • Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 35,6 mln zł.
  • Dla porównania, w drugim kwartale 2022 r. EBITDA wyniosła 46,8 mln zł, a EBIT 37,3 mln zł.
  • W całym pierwszym półroczu 2023 r. przychody GPW wyniosły 222,9 mln zł, EBITDA 78,9 mln zł, EBIT 62,2 mln zł.
  • Zysk netto j.d. 71,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży grupy z rynku finansowego wyniosły 127,6 mln zł (-3,6 proc. rdr) i stanowiły 57,2 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem. Największy udział w przychodach ze sprzedaży z rynku finansowego miały przychody z obsługi obrotu (65,5 proc.), a w szczególności obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym (47,7 proc.).

Drugim znaczącym źródłem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z rynku finansowego była sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych (23,3 proc. przychodów ogółem z rynku finansowego).

Przychody ze sprzedaży z rynku towarowego w okresie sześciu miesięcy 2023 r. wyniosły 81,1 mln zł (+7,6 proc. rdr) i stanowiły 36,4 proc. przychodów ze sprzedaży grupy.

W raporcie podano, że w pierwszym półroczu 2023 r. koszty działalności operacyjnej wzrosły do 161,2 mln zł (+22,7 proc. rdr). GPW wyjaśniła, że istotny wzrost nastąpił w szczególności w obszarze kosztów osobowych oraz kosztów usług obcych.

Rentowność EBITDA w pierwszym półroczu 2023 r. spadła do 35,4 proc. z 46,6 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) wyniósł 72,3 proc. (62,8 proc. rok wcześniej).

Nakłady inwestycyjne grupy GPW wyniosły łącznie 31,5 mln zł, z czego 12,3 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe (w okresie 6 miesięcy 2022 r.: 5,7 mln zł), a 19,2 mln zł nakłady na wartości niematerialne (w okresie 6 miesięcy 2022 r.: 14,3 mln zł).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl