Program będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GWP, skierowanych przez spółkę do wszystkich akcjonariuszy, której warunki są zbliżone do warunków publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, aby umożliwić i zapewnić wszystkim akcjonariuszom możliwość sprzedaży akcji własnych spółce.

W ramach programu skupu akcji własnych spółka nabędzie do 11 mln akcji po cenie 2,70 złotych za akcję.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 8 kwietnia 2019 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów to 18 kwietnia 2019 r. Planowany termin transakcji nabycia to 26 kwietnia 2019 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl