Ostatnia emisja Berlin Hyp zakładała yield na poziomie -0,162 proc. Docelowo firma chciała pozyskać 500 mln euro w ramach trzyletnich obligacji. Agencje ratingowe udzieliły ratingu AAA i AA+.

W ciągu godziny od rozpoczęcia zapisów na obligacje zapisało się 39 inwestorów wyrażając zainteresowanie na papiery o wartości 1,5 mld euro. Większa część zainteresowanych firm pochodzi z Niemiec (72 proc.). 53 proc. inwestorów to banki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl