• Nabyte akcje stanowią 2,9 proc. w kapitale zakładowym oraz 2,53 proc. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • Firma Modern Model przed zawarciem umowy, nie posiadała akcji Monnari Trade.
  • Kapitał zakładowy Monnari Trade to 3.056.308,9 zł,

Umowa została zawarta w Łodzi w transakcji pakietowej, za cenę 3,06 zł za akcję. W wyniku transakcji stan posiadania przez niego akcji bezpośredni i pośredni uległ zmianie w stosunku do informacji zawartej w Skonsolidowanym raporcie za trzeci kwartał 2021 r. i wynosi - 8 846 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowi 28,94 proc. w kapitale zakładowym oraz 28,59 proc. w ogólnej liczbie głosów (10 046 468 głosów) na Walnym Zgromadzeniu.

Modern Model w okresie najbliższych 12 miesięcy nie przewiduje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Monnari Trade.

Spółka Monnari Trade istnieje od 2000 r.  i jest kontrolowana przez Mirosława Misztala. Spółka skoncentrowała się na stworzeniu własnych kompleksowych kolekcji, skierowanych głównie do kobiet powyżej 30 roku życia, w atrakcyjnym segmencie odzieży markowej. Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl