Takie są wnioski z raportu przygotowanego przez firmę doradczą KPMG pt. "Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie". W 2012 r. udział Polski we wszystkich inwestycjach PE w państwach CEE wyniósł aż 46 proc., a w przyszłości przewaga ta jeszcze wzrośnie. Przemawia za tym fakt, iż fundusze PE odnoszą sukcesy inwestycyjne w Polsce i są zadowolone z sytuacji na polskim rynku.

Z raportu wynika, że większość spółek, w które zdecydowały się zainwestować fundusze PE, charakteryzuje się bardzo dobrymi wynikami finansowymi i dynamicznym rozwojem, a zakończone inwestycje wysokimi zwrotami dla funduszy.

Spośród analizowanych spółek portfelowych, 80 proc. w czasie trwania inwestycji odnotowało wzrost przychodów, a w przypadku 40 proc. średnioroczny wzrost przychodów wynosił ponad 20 proc. Według deklaracji funduszy biorących udział w badaniu KPMG, w ostatnich latach ich przeciętne zwroty z inwestycji były na poziomie dwu- lub nawet trzykrotnym, co potwierdza analiza transakcji przeprowadzona przez KPMG.

- Dobre wyniki spółek portfelowych są skutkiem strategii inwestycyjnej funduszy private equity. Fundusze, w odróżnieniu od inwestorów giełdowych, dostarczają nie tylko kapitału, ale biorą aktywny udział w rozwoju spółek. Wykorzystują swoje doświadczenie, aby zwiększyć efektywność działania spółki portfelowej i usprawnić jej struktury korporacyjne. Opracowują strategię wzrostu, która często zakłada ekspansję spółki poprzez przejęcie innych graczy z tej samej branży. Często fundusze inwestują w młode, innowacyjne firmy i wspierają je w początkowej fazie rozwoju. Udana inwestycja private equity to korzyść dla obu stron spółka rośnie i rozwija się, a fundusz po kilku latach może z dużym zyskiem sprzedać swoje udziały - tłumaczy Rafał Wiza, dyrektor w dziale audytu, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Sukcesy funduszy private equity w Polsce wynikają z przemyślanej i skutecznej strategii, ale także ze sprzyjających warunków panujących na polskim rynku. Polska oferuje inwestorom szybkie, a zarazem stabilnie tempo wzrostu gospodarczego, najlepiej rozwinięty rynek kapitałowy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stabilny i nowoczesny sektor bankowy. Aż 86 proc. funduszy biorących udział w badaniu KPMG w Polsce jest zdania, że finansowanie dłużne jest łatwo dostępne i nie stanowi bariery w realizacji transakcji. Te czynniki powodują, że Polska jest zdecydowanie najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2012 r. udział Polski we wszystkich inwestycjach private equity w tym regionie wyniósł 46 proc.Kiedy 25 lat temu Polska i inne kraju bloku wschodniego weszły na drogę transformacji ustrojowo-gospodarczej, inwestorzy traktowali Europę Środkowo-Wschodnią jako jednolity region. Dzisiaj region ten jest wyraźnie zróżnicowany, a Polska należy do liderów. W odróżnieniu od wielu innych państw środkowoeuropejskich, Polska okazała się wyjątkowo odporna na kryzys, którego skutki po 2008 r. dotknęły całą Europę.

- Bardzo ważne dla inwestorów private equity są także wykształcone ramy instytucjonalne w postaci doradców finansowych, prawnych i podatkowych, jak i operacyjnych czy strategicznych. Pod tym względem Polska upodabnia się coraz bardziej do krajów Europy Zachodniej, jednocześnie oferując inwestorom potencjał wzrostowy typowy dla krajów, które nadrabiają dystans dzielący je od bardziej rozwiniętych gospodarek - mówi Piotr Grauer, dyrektor w dziale Corporate Finance w KPMG w Polsce.

Wyniki badań wykazały, że w latach 2004-2013 najpopularniejszymi branżami dla inwestorów PE działających w Polsce były technologie informacyjne, media i komunikacja (19 proc.), produkcja przemysłowa (18 proc.), sektor medyczny (13 proc.) oraz handel detaliczny (12 proc.). Wskazane branże odpowiadały za 62 proc. wszystkich inwestycji w spółki portfelowe dokonanych w badanym okresie.

W ocenie przyszłości zdecydowanie dominuje opinia, iż polski rynek private equity posiada bardzo dobre perspektywy rozwoju. Blisko 70 proc. badanych funduszy jest zdania, że w najbliższych latach liczba atrakcyjnych celów przejęć wzrośnie, a żaden fundusz nie liczy się ze spadkiem.

Respondenci uważają, że najbardziej atrakcyjnymi sektorami inwestycyjnymi w nadchodzących latach będą medycyna oraz dobra konsumpcyjne. W opinii funduszy Polacy w przyszłości będą coraz częściej korzystać z prywatnych usług medycznych, a ponadto w branży tej tkwi jeszcze duży potencjał konsolidacyjny. Bogacenie się społeczeństwa stymulować będzie generalny wzrost konsumpcji, co zdaniem funduszy stworzy idealne warunki dla rozwoju firm działających w obszarze dóbr konsumpcyjnych. Za atrakcyjne sektory uznane zostały też usługi dla biznesu oraz technologia i media, w szczególności obszary związane z outsourcingiem i rozwiązaniami IT dla firm - mówi Rafał Wiza, dyrektor w dziale audytu, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl