• Jak podaje MF, na zmianę PDP w II kw. 2023 r. miało wpływ kilka czynników.
  • Jako pierwszy podano wzrost zadłużenia podsektora rządowego o 30.967,7 mln zł (+2,8 proc.), w tym skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa (SP) o 30.871,6 mln zł (+2,8 proc.),
  • Kolejnym jest wzrost zadłużenia podsektora samorządowego o 781,8 mln zł (+0,8 proc.), przy wzroście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 400,4 mln zł (+0,5 proc.),
  • Trzecim podanym powodem jest spadek zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,6 mln zł (-7,3 proc.).

Relacja PDP do PKB na koniec II kwartału 2023 r. wyniosła 38,0 proc., , bez zmian w stosunku do poprzedniego kwartału oraz spadek o 1,3 pkt. proc. w porównaniu z końcem 2022 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec II kwartału 2023 r. 1.581.164,3 mln zł, co oznaczało:

  • wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o 11.073,9 mln zł,
  • wzrost zadłużenia Funduszu Pomocy (FP) o 3.459,9 mln zł,
  • wzrost zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) o 3.214,5 mln zł,
  • wzrost wpływu zaliczenia przedsiębiorstw do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 2.404,0 mln zł, w tym spadek zadłużenia o 1.307,2 mln zł i spadek posiadanych przez te jednostki skarbowych papierów wartościowych o 3.711,2 mln zł.

Relacja długu EDP do PKB na koniec II kwartału 2023 r. wyniosła 48,4 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,3 pp. oraz spadła o 0,7 pp. w porównaniu z końcem 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl