Jak napisano, w Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, a w I kw. br. roczne tempo wzrostu PKB wyniosło 4,7 proc. "Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca - choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach - konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów" - czytamy. Zaznaczono, że towarzyszy temu wyraźny wzrost inwestycji, w tym istotne ożywienie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

W I kw. br. dodatni wkład do wzrostu PKB - mimo osłabienia koniunktury w otoczeniu gospodarczym Polski - miał także eksport netto.

"W ostatnich miesiącach wzrosła dynamika cen konsumpcyjnych, do czego przyczynił się wzrost cen paliw i żywności, a także wyższa inflacja bazowa. Mimo to inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB w bieżącym roku może być nieco wyższa niż oczekiwano w marcowej projekcji" - napisano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl