Resort gospodarki poinformował, że wsparcie będą mogły otrzymać w ramach tzw. poddziałania 3.3.2 "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand" oraz poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

"Branże zostały wytypowane na podstawie analiz innowacyjnych sektorów rynku, grup produktowych oraz usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych" - napisano w komunikacie.

Analizy te zostały przygotowane przez firmy Ageron Polska oraz CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Ponadto w kwietniu br. MG ogłosiło nabór propozycji w zakresie perspektywicznych branż. Swoje propozycje zgłosiły 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości.

Wśród branż wytypowanych przez resort znalazły się: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa), kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design).

Ponadto na liście znalazły się: budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa), jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych, a także części samochodowe i lotnicze.

"Szczegółowy zakres grup produktowych bądź usługowych w ramach każdej z branż doprecyzowany zostanie w trakcie konsultacji społecznych" - zaznacza MG.

Dodano, że będą one przeprowadzone w trybie dialogu technicznego, a ich rozpoczęcie planowane jest na drugą połowę października br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl