Alta kontynuuje realizację długoterminowego projektu Miasteczko Siewierz Jeziorna, ale szuka także nowych, mniejszych inwestycji, przy których mogłaby współpracować z partnerami - poinformował PAP Biznes prezes Robert Jacek Moritz. Nowe inwestycje mogą wymagać pozyskania kapitału z rynku.

Grupa Orlen zawarła z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu trzech farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW - podał Orlen w komunikacie prasowym. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po czerwcu do 32,25 proc. całego rynku wobec 36,11 proc. w analogicznym okresie 2022 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Środki z ewentualnej akwizycji Zakładów Azotowych "Puławy" przeznaczone zostaną na inwestycje w tarnowska fabrykę Grupy - poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda w odpowiedzi na interpelację poselską.

Liczba akcji Aplisens zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie wyniosła 105.408 - podała spółka w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica szacuje swój zysk netto w pierwszym półroczu 2023 roku na 218,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Szacowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 1,734 mld zł.

W lipcu Gaz-System zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich trzech gazociągów lądowych, realizowanych w ramach projektu FSRU - poinformował Gaz-System w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie spółki Trans Polonia podjęło uchwałę o wypłacie 9,4 mln zł z zysku netto za 2022 rok na dywidendę, co daje 0,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił HiProMine 143 mln zł kredytu inwestycyjnego na budowę nowego zakładu produkcji materiałów paszowych dla zwierząt oraz centrum genetycznego rozrodu owadów - podała spółka HiProMine w komunikacie prasowym.

Rada Nadzorcza TFI PZU odwołała Marcina Żółtka ze stanowiska wiceprezesa towarzystwa - podało TFI PZU w komunikacie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl