Start platformy wszystko. pl, która komercyjnie została uruchomiona 29 czerwca, był udany. W ciągu najbliższych 1-2 lat marketplace'u nie ma planów wprowadzenia prowizji od sprzedaży - poinformowała PAP Biznes Mariola Barzyk-Libura, dyrektor wszystko. pl, które należy do Comarchu.

Marvipol Development przydzielił inwestorom niezabezpieczone obligacje serii P2022B o łącznej wartości nominalnej 55,467 mln zł - poinformował w komunikacie notowany na GPW deweloper.

Torpol zawarł z PKP PLK umowę na roboty budowlane dotyczące modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna - Olsztyn Główny - podał Torpol w komunikacie. Wartość umowy to ok. 312,6 mln zł brutto, tj. ok. 254,15 mln zł netto.

Modelowa marża rafineryjna Orlenu w lipcu 2023 roku wzrosła do 17,9 USD z 16,6 USD w czerwcu - poinformował Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał jest ujemny i wynosi -0,6 USD, wobec 1,3 USD na plusie w czerwcu.

hiPower Europe, spółka zajmująca się rozwijaniem technologii wodorowych i ogniw paliwowych, podpisała umowę inwestycyjną z Arena. pl, dzięki której, poprzez odwrotne przejęcie, stanie się podmiotem notowanym na NewConnect - podała hiPower w komunikacie prasowym.

Szacowany skonsolidowany zysk netto Stalproduktu w pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł 82,4 mln zł wobec kwoty 243,5 mln zł będącej średnią wyników za I półrocze 2021 i 2022 - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że półroczny zysk netto Stalproduktu sięgnie 190,4 mln zł.

GPW wstępnie szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w drugim kw. 2023 r. 45 mln zł - poinformowala spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto GPW przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnie 36,3 mln zł.

Spółka Eneida Games (dawniej Hydra Games), studio gier wideo z siedzibą w Warszawie, podpisało umowę z La Familia na koprodukcję gry wideo o roboczym tytule "Ada: Tainted Soil" - podała Eneida Games w komunikacie.

Ryvu Therapeutics zawarło dwie umowy z firmą Fortrea w zakresie operacyjnej realizacji badań klinicznych fazy II dla RVU120 w hematologii: RIVER-52 i RIVER-81 - poinformowało Ryvu Therapeutics w komunikacie. Łączna wartość kontraktów wyniesie do ok. 22,3 mln euro.

Oczyszczony wynik EBITDA grupy MOL w drugim kwartale 2023 r. spadł do 411 mln USD z 1.354 mln USD rok wcześniej - podał MOL w komunikacie. Prognoza EBITDA za cały rok 2023 została ustalona na ok. 2,5 mld USD.

EBITDA Mennicy Polskiej, uwzględniająca udział w zyskach/stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności, wzrosła w pierwszej połowie 2023 roku do 48,4 mln zł. z 41,8 mln zł w 2022 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

BTC Studios w zmodyfikowanej strategii skupi się na działalności deweloperskiej na rynku mobile gaming, rozwoju i produkcji własnych i posiadanych tytułów oraz technologii - podała spółka w komunikacie.

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 46 nowych lokomotyw elektrycznych do obsługi połączeń krajowych - poinformowała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na koniec I półrocza 2023 roku ma wartość 301,1 mln zł - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Spółka rozważa przejęcia, jak i rozwój organiczny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl