Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 17 listopada 2022 r.

Zaliczka będzie wypłacona w gotówce w złotych, a na wniosek akcjonariusza uprawnionego do zaliczki, po zawarciu porozumienia ze spółką możliwa jest wypłata w euro.

Uchwała zarządu wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej i podjęcia przez NWZ zwołane na 7 listopada uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym zarząd spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na fundusz rezerwowy dywidendowy.

W czerwcu walne zgromadzenie Capital Park zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę trafi 46,58 mln zł, co dało 0,43 zł na jedną akcję

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl