Zarząd chce przeznaczyć zysk netto za rok 2018 w wysokości 30,54 mln złotych na: wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 18,17 mln złotych oraz pozostałą kwotę w wysokości ok. 12,3 mln złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.
 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl