• W 2022 roku mBank przeznaczył na finansowanie nowych instalacji OZE (dużych farm wiatrowych i fotowoltaicznych) prawie 636,5 mln zł.
  • Bank przeprowadził cztery emisje zielonych obligacji na łączną kwotę 275 mln zł w 2022 roku.
  • mBank korzysta z prądu z odnawialnych źródeł. Na koniec 2022 roku było to 100% zakupionej energii elektrycznej (z uwzględnieniem zakupionych gwarancji pochodzenia).

636,5 mln zł na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, emisje zielonych obligacji o wartości 275 mln zł i ekokredyty hipoteczne o wartości 314 mln zł. Te wyniki obrazują tylko wybrane efekty działań mBanku na rzecz ochrony środowiska. 

mBank wspiera transformację energetyczną gospodarki. W 2022 roku przeznaczył na finansowanie nowych instalacji OZE (dużych farm wiatrowych i fotowoltaicznych) prawie 636,5 mln zł. Ponadto podpisał nowe umowy emisje zielonych i zrównoważonych obligacji, a także przeprowadził cztery emisje zielonych obligacji na łączną kwotę 275 mln zł. Klientom MŚP mBank zaoferował w ubiegłym roku nową ofertę leasingu fotowoltaiki oraz leasing na samochody elektryczne z dopłatami z programu “Mój elektryk”. Wprowadził też ekokredyt zabezpieczony i ekopożyczkę dla firm.

Rys. mat. pras. mBank
Rys. mat. pras. mBank

W segmencie bankowości detalicznej mBank udzielił w 2022 roku ekokredytów hipotecznych o wartości 314 mln zł. Klienci bankowości prywatnej 32 proc. swoich inwestycji ulokowali w strategiach, które uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe. W kwietniu do klientów trafiły pierwsze karty z plastiku pochodzącego w 85 proc. z recyklingu. W zeszłym roku bank wydał 695 tys. takich kart i 136 tys. tych wyłącznie cyfrowych, dzięki czemu zaoszczędził 3,7 ton plastiku.

By zmniejszyć swój bezpośredni wpływ na środowisko, mBank korzysta z prądu z odnawialnych źródeł. Na koniec 2022 roku było to 100% zakupionej energii elektrycznej (z uwzględnieniem zakupionych gwarancji pochodzenia). Bank systematycznie poszerza też zakres raportowania swojego śladu węglowego. Za rok 2022 po raz pierwszy podał emisje gazów cieplarnianych związanych z dojazdami pracowników (zakres 3, kategoria 7).

W zakresie zaraportowanym rok wcześniej mBank zmniejszył swój ślad węglowy o ponad 8000 ton ekwiwalentu CO2, czyli o przeszło jedną trzecią w skali roku. Przystąpił też do inicjatywy Science-Based Targets (SBTi), co oznacza, że w ciągu dwóch lat opracuje ścieżkę obniżania emisji gazów cieplarnianych zgodną z celami porozumienia paryskiego. Obejmie ona również największą kategorię emisji, związanych z portfelem kredytowym banku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl