PARTNERZY PORTALU


#futureofshopping

SERWIS SPECJALNY

Skutki pandemii na rynku handlowym - jak zmienić je w realną wartość?

Grzegorz Mroczek, Fot. mat. pras.
 • Autor: Artykuł dostraczony przez firmę Cream Property Advisors
 • Dodano: 24 maj 2021 12:19

Pandemia przyspieszyła tempo transformacji branży centrów handlowych i z pewnością odcisnęła piętno na tym biznesie. Jak do tej pory, biorąc pod uwagę krótki horyzont czasowy, obserwujemy: negatywny wpływ na przychody najemców i wynajmujących, na wzajemne relacje, funkcjonowanie obiektów i nawyki klientów. To cenna lekcja, ponieważ postawione przez pandemię wyzwania pokazały potrzebę zmian i konieczność wytyczenia nowych dróg dla handlu. Odpowiednio wykorzystane mogą przynieść ogromne korzyści, ale ignorancja w tym zakresie może mieć długotrwały negatywny wpływ na projekty - uważają eksperci Cream Property Advisors.

 • Autor: Artykuł dostraczony przez firmę Cream Property Advisors
 • Dodano: 24 maj 2021 12:19

W CREAM Property Advisors mamy ciągły kontakt z właścicielami i najemcami obiektów handlowych, a zarządzając zróżnicowanym portfelem, obserwujemy i analizujemy skutki wprowadzanych lockdownów. Te najbardziej widoczne - i jednocześnie wymagające najwięcej pracy - eksperci wymieniają poniżej. Jak informują, do poprawy tej sytuacji nie wystarczy odbudowa wyników sprzed pandemii, nie wystarczy też dotychczasowy model zarządzania. - Rok 2021 to kluczowy rok zmian strategicznych na rynku. Nie możemy zmarnować szans, które pojawiły się w czasie kryzysu wywołanego COVID-19, dlatego od marca 2020 roku rozszerzyliśmy działalność o kilka nowych obszarów, jak również wzmocniliśmy zespół w grupie CREAM Property Advisors o 15 ekspertów z różnych dziedzin rynku. My pytamy właścicieli centrów handlowych: jakie cele postawiłeś swojemu zarządcy? Jakie zespołowi marketingowemu? Co obniża wartość twojej nieruchomości pośrednio i bezpośrednio? Jak to zmienić? Od lat dostrzegamy ogromną potrzebę strategicznego podejścia do zarządzania projektami. Od lat przekonujemy branżę, że tylko właściwe podejście do strategii centrum handlowego i wzmacniania jego wartości ma sens i w przyszłości przyniesie poprawę. Promujemy aktywne podejście, realną zmianę, a nie dotychczasowe utrzymywanie statusu quo - podkreśla zespół Cream.

Skutki wprowadzanych lockdownów dla branży centrów handlowych:

 • STRATY W PRZYCHODACH CENTRÓW HANDLOWYCH wyniosły, według obliczeń Polskiej Rady Centrów Handlowych, 5 mld zł w 2020 roku, a wynikają m.in. z luki czynszowej i luki w opłatach wspólnych oraz konieczności ponoszenia kosztów utrzymywania centrów handlowych w pełni gotowych na przyjęcie klientów zgodnie z wymogami sanitarnymi. Do tego dochodzą zobowiązania kredytowe, które właściciele muszą regulować. Rozwiązania rządowe w przedstawionych i dyskutowanych obecnie projektach są niekorzystne dla właścicieli centrów handlowych, dlatego trudno upatrywać w tym szans na pomoc. Teraz zatem jest najlepszy czas, aby przyjrzeć się, jak właściwie funkcjonuje obiekt, co można zrobić, aby zminimalizować koszty i wciąż utrzymywać dobrą jakość zarządzania. To także argument, aby popatrzeć w przyszłość i spróbować przygotować centrum na kolejne wyzwania, które przyniesie czas. W obiektach, którymi zarządzamy, dokładnie przeanalizowaliśmy potencjalne możliwości w zakresie generowania oszczędności, a także ewentualnych dodatkowych przychodów. I choć każdy obiekt jest inny, to jednak większość kilkunastoletnich centrów handlowych, wymaga już modernizacji infrastruktury technicznej i przerzucenia się na bardziej energooszczędne i efektywne rozwiązania. Dzięki temu opracowaliśmy tzw. generator oszczędności CNC. Zmiany wprowadzane w obiektach w ramach usługi CNC wygenerowały, jak do tej pory, ponad 4,6 mln zł oszczędności, co przy wycenie wartości obiektów w oparciu o yeld 8%, pozwoliło na podniesienie ich wartości łącznie o 57 mln zł. Projekt wpływa trwale na obniżenie kosztów opłat za m.in.: zużycie energii, wentylację/klimatyzację/ogrzewanie, oświetlenie, ochronę, sprzątanie oraz wszelkie inne usługi. Nasze rozwiązania bazują na zmianie filozofii zarządzania nieruchomościami, która w większości przypadków była projektowana ponad 10 lat temu i dziś jest archaiczna. Inne spojrzenie na infrastrukturę techniczną w połączeniu z poszukiwaniem i analizą obszarów wymagających optymalizacji umożliwiają poprawę funkcjonowania obiektu. W efekcie deficyt w kosztach eksploatacyjnych się zmniejsza, rosną oszczędności, co przekłada się na wzrost wartości obiektu. Niektóre z proponowanych rozwiązań są bezkosztowe lub wymagają niewielkich nakładów inwestycyjnych na starcie a tym samym przynoszą korzyści w dość krótkiej perspektywie czasowej. Na tym etapie proponujemy rozwiązania, które muszą się zwrócić maksymalnie w 2 lata. Nasze kompetencje to wypadkowa zarówno strategicznych zmian w sposobie zarządzania, jak i istotnych zmian w obszarze skomplikowanej inżynierii budynkowej w efekcie ustalenie właściwych procesów zarządzania nią – mówi Robert Żurek, dyrektor projektu CNC. 
  Link do filmu CNC: https://www.youtube.com/watch?v=jrFGRzbDwrc
 • SPADEK WARTOŚCI CENTRÓW HANDLOWYCH – to jedna z największych bolączek właścicieli centrów handlowych. Wyceny spadają, ponieważ galerie są wciąż zarządzane w stary sposób, nieprzystający do obecnych realiów. Eksperci CREAM Property Advisors przyjrzeli się przyczynom spadku wartości i na tej podstawie opracowali autorski system zarządzania oparty na wzmacnianiu wartości centrum handlowego w każdym aspekcie jego funkcjonowania. Nosi nazwę Quattro, ponieważ cztery proponowane przez nas rozwiązania odpowiadają na największe obecnie bolączki działalności obiektów handlowych: spadek wartości centrum handlowego (usługa CNC), potrzebę stymulowania obrotów projektów (usługa C360), konieczność wzmocnienia  projektu pod kątem nowoczesnego marketingu opartego na elementach omnichannelingu (C-RTM), eliminacja problemów prawnych tzw. red flags mogących wpłynąć np. na niekorzystną wycenę obiektu w procesie sprzedaży oraz cyklicznych wycen (Sell Me). – Nasza firma od samego początku swojej działalności jest skoncentrowana na budowaniu wartości nieruchomości. Do zarządzania podchodzimy więc jak typowy asset manager, ale w naszym przypadku wyposażony w szereg narzędzi wspomagających proces zarządzania, który nazwaliśmy właśnie Quattro. Począwszy od doboru najemców, wynegocjowania odpowiednich warunków, nie tylko czynszowych, po kompleksowe utrzymanie nieruchomości i zaimplementowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przynoszących dodatkowe oszczędności, a niekiedy nawet dodatkowe przychody. Nasze usługi dotyczą każdego obszaru funkcjonowania obiektu a działania, które podejmujemy, są przemyślane pod kątem strategii, dokładnie i wielokierunkowo przeanalizowane i dlatego przynoszą korzyści w postaci poprawy rentowności – mówi Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.
  Link do szczegółów nt. Quattro: https://cream-advisors.pl/pl/quattro/
 • ZAHAMOWANIE NA RYNKU INWESTYCYJNYM obiektów handlowych jest widoczne w liczbach: w 2020 roku wolumen transakcji w branży centrów handlowych wyniósł 650 mln  euro względem 2 mld euro w 2019 roku – wynika z raportu EY Polska. Wielu właścicieli znalazło się w trudnej sytuacji i będzie szukać sposobu na wyjście z inwestycji bądź szukać nowych dróg rozwoju dla nieruchomości – przebudów, zmiany funkcji i przeznaczenia. – W CREAM Property Advisors jesteśmy przygotowani na takie zlecenia. Pracujemy nad kilkoma zupełnie nowymi na rynku rozwiązaniami oferującymi właścicielom projektów m.in. wirtualne platformy inwestycyjne bądź platformy z obiektami o funkcji mieszanej (handel: parki i regularne centra oraz magazyny), dzięki którym tworzymy ogromną synergię różnych narzędzi strategicznych podnoszących wartość projektów, czyli wspomniane Quattro. Dążymy do utworzenia grupy zakupowej o dużej sile rynkowej i pokazania projektów o stabilnym wzroście NOI, co wraz planowanym wolumenem inwestycyjnym na poziomie około 50 mln euro equity, będzie z pewnością interesujące dla instytucjonalnych inwestorów. Rozmawiamy już z kilkoma podmiotami zainteresowanymi podobnym rozwiązaniem – tłumaczy Grzegorz Mroczek. Jak dodaje, za sprawą nowo powstałego działu Project Management firma jest przygotowana również na doradztwo i wsparcie w przeprowadzaniu skomplikowanych operacji obejmujących przebudowy czy dostosowanie nieruchomości/budynku do nowych funkcji, jak również niedrogie face lifting projektów. – Już teraz podejmujemy się kilku podobnych zadań, a z obserwacji rynku wnioskuję, że takich zleceń możemy mieć dużo więcej – dopowiada Grzegorz Mroczek.
 • SPORY PRAWNE I ZACHWIANIE W RELACJACH NAJEMCA-WYNAJMUJĄCY – to pokłosie nie tylko pandemii, ale przede wszystkim sztucznych regulacji tych stosunków przez rząd. Zaproponowane rozwiązania skupiają się na pomocy tylko jednej stronie, wykluczając tym samym wynajmujących z programów pomocowych dedykowanych branży. – Jako zarządcy staramy się utrzymywać dobre relacje obu stron, bo tego wymaga prawidłowe i sprawne funkcjonowanie centrum handlowego jako całego organizmu – co jest naszym priorytetem – zauważa Jakub Kaźmierczak, szef działu Property & Asset Management w CREAM Property Advisors. Firma, zarządzając swoim portfelem, w każdym konkretnym przypadku szuka rozwiązań, które będą do zaakceptowania zarówno przez właścicieli i najemców. – Ci ostatni to nasi najważniejsi partnerzy, bez nich żadna galeria nie ma racji bytu, dlatego staramy się wynegocjować takie warunki, które pozwolą im odetchnąć, utrzymać daną lokalizację przy zdrowych i rozsądnych zapisach, zabezpieczających również interes właściciela – dodaje Jakub Kaźmierczak. Nad kwestiami prawno-leasingowymi współpracuje zespół składający się z prawników kancelarii Grzesiak & Partners, wchodzącej w skład grupy CREAM, doświadczeni leasingowcy i property managerowie. – Mamy bardzo dobre relacje z najemcami, ponieważ wsłuchujemy się w ich głos i rozmawiamy o możliwych scenariuszach współpracy, nie skupiając się na jednym z góry przyjętym stanowisku. To powrót leasingu do korzeni i podstaw, czyli dobrej, satysfakcjonującej obie strony, współpracy. Naszym zadaniem jest takie ustalenie warunków, aby wszyscy dostrzegali w nich korzyść i szansę na udany biznes – komentuje Michał Małecki, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych w CREAM Property Advisors.
  Link do strony kancelarii prawnej: https://grzesiakpartners.pl/
 • ZMNIEJSZONA ODWIEDZALNOŚĆ CENTRÓW HANDLOWYCH – lockdowny automatycznie spowodowały zmniejszony przepływ klientów. Reszty dopełnił strach przed możliwością zarażenia w dużym skupisku ludzkim. Jak szacuje PRCH, spadek liczby klientów w centrach handlowych od początku 2021 roku, wynosi średnio 20,8 proc. To problemy, które dotyczą właścicieli i najemców, choć ci w większości mają wsparcie w swoich kanałach e-commerce. Nic jednak nie zastąpi wizyty klienta w sklepie, dlatego w CREAM Property Advisors wierzymy, że nadejdzie „revenge shopping” i klienci powrócą do swoich wcześniejszych przyzwyczajeń zakupowych. – Handel stacjonarny jest podstawą dla wielu marek i nie da się go zastąpić zakupami online, co stało jaskrawo widoczne podczas kolejnych lockdownów.  Jestem przekonany, że klienci stęsknili się za atmosferą centrów handlowych, ich ofertą, możliwością spędzenia czasu poza domem. Powrót do normalności z pewnością chwilę potrwa. Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie w pełni części rozrywkowych: kin, sal zabaw i gastronomii, dotowarowanie najemców modowych. Jesteśmy optymistami, uważamy, że wyjdziemy z tego kryzysu wzmocnieni o nowe doświadczenia i naukę na przyszłość. Oczywiście, część kupujących zmieni nawyki i to jest zadanie dla marketingowców – centrum handlowe powinno stale pracować nad poprawą atrakcyjności dla swoich klientów i wymagań, które stawiają nowoczesnemu handlowi – twierdzi Grzegorz Mroczek. Pracujemy również nad projektem, którego zadaniem będzie generowanie footfallu na powierzchniach niewynajętych – szczegóły wkrótce.
 • ZMIANA NAWYKÓW KONSUMENCKICH A MARKETING CENTRÓW HANDLOWYCH – marketing centrów handlowych to jeden z obszarów, który w dobie pandemii stale musi być kreatywny i czujny. Jest on często niedofinansowany należycie, na co wpływ mają spadające od lat budżety marketingowe, a jego rola, choć niedoceniana, okazuje się bardzo ważna, zwłaszcza w czasach, kiedy wszyscy potrzebują aktywnego wsparcia. Z dnia na dzień marketingowcy zostali pozbawieni możliwości organizacji eventów wpisanych w funkcjonowanie tego typu obiektów. Nagle trzeba było szybko i sprawnie przestawić się na komunikację online, a kto to przespał miał znacznie mniejsze szanse na przyciągnięcie klientów. Promocja online, z uwzględnieniem mediów społecznościowych, zyskuje na znaczeniu. Załoga marketingowa CREAM Property Advisors dostrzegła konieczność zmian, dlatego poczyniła krok ku digitalizacji centrów, uruchamiając m.in. dwa rodzaje aplikacji mobilnych. Jedna z nich, wdrożona w gorzowskiej Galerii Askana, jest rozbudowana i wyposażona w bardzo wygodną funkcję rezerwacji produktu w sklepie, czyli „click and collect”. Druga, wprowadzona w Galerii Tarnovia, skupia się na działaniach prosale’owych, oferując nagrody za zakupy z wykorzystaniem aplikacji. – W czasach pandemicznych budowanie strategii marketingowej jest niczym „design thinking”. W mojej ocenie, marketingowcy muszą być niczym projektanci, szyć na miarę. Wyjść poza schemat i tak zaprojektować działania centrum handlowego, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszego odbiorcy i, by koniec końców, osiągnąć efekt opłacalności biznesowej – bo czym jest bowiem wygenerowany footfall bez konwersji na obroty – mówi Anna Sip, PR & marketing senior manager, opiekująca się Galerią Askana. Na znaczeniu zyska z pewnością analiza zachowań konsumentów i wczucie się w ich wybory, aby zaproponować jak najdogodniejsze rozwiązania zakupowe. To, w połączeniu z rodzącym się przyzwyczajeniem do zakupów online, będzie skutkować ulepszaniem wirtualnych kanałów komunikacji z klientem i łączeniem ich z ofertą najemców. Prawdziwy ommnichannel to bowiem takie działanie, które oferuje najbardziej optymalne dla klienta formy sprzedaży czy to stacjonarne czy online.
Retransmisja sesji:

Property Forum ONLINE – Fokus na Śląsk


WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)


Nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.239.179.228
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!