"Skierowaliśmy na rozwój turystyki w Polsce wschodniej środki krajowe, które są w dyspozycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju" - powiedział Hamryszczak w trakcie czwartkowej konferencji. Jak podał, łącznie do 2026 roku resort przeznaczy na pożyczki minimum 200 mln zł.

Jak poinformował BGK, dotąd "z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka skorzystało ponad 100 firm, które otrzymały łączne finansowanie na kwotę 21,7 mln zł". "Dzięki zmianom w projekcie jeszcze więcej firm świadczących usługi w branży turystycznej będzie mogło skorzystać z preferencyjnego finansowania na rozwój swojej działalności. Na podniesieniu jakości oferowanych usług zyska również cały region, jego mieszkańcy, a przede wszystkim odwiedzający tę część Polski turyści" - powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.

Zniesiono dotychczasowy wymóg, by firmy te były również zarejestrowane na terenie województw Polski wschodniej. Teraz wystarczy sama lokalizacja wspieranej inwestycji. Wśród nowości w projekcie jest również umożliwienie przedsiębiorcom, którzy już skorzystali ze wsparcia, ponownego ubiegania się o finansowanie.

Z pożyczek na rozwój turystyki mogą korzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), prowadzący działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej w województwach Polski wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Maksymalna wartość pożyczki dla jednej firmy to 500 tys. zł na pięć lat, z możliwością wydłużenia spłaty nawet do siedmiu lat. Oprocentowanie wyniesie od 1,85 do 2,15 proc. rocznie, a wkład własny - 20 proc.

Jak dodano, "w przypadku przedsiębiorców, których obiekty posiadają status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata, oprocentowanie jest jeszcze niższe i wynosi 0,925 proc., a wkład własny nie jest wymagany". Możliwa jest karencja w spłacie pożyczki - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia finansowania. Wysokość rat spłaty pożyczki może także uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

Finansowanie może być przeznaczone, m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych. infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne.

O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne.

Pożyczek na rozwój turystyki udzielają instytucje finansujące wybrane przez BGK: Fundusz Wschodni (województwo podlaskie), Działdowska Agencja Rozwoju (woj. warmińsko- mazurskie), Lubelska Fundacja Rozwoju (Lubelskie), Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (Świętokrzyskie), Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR"(Podkarpackie).

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl