Według Jana Błońskiego, prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Mazowsze jest obszarem turystycznie atrakcyjnym i w wielu miejscach nie do końca jeszcze odkrytym, co stwarza szanse rozwoju dla tego regionu.

"Są miejsca jeszcze mało spopularyzowane. To jest wartość absolutnie nieoceniona. Z tym produktem turystycznym możemy konkurować na rynku krajowym, ale też pokazywać za granicą. Trzeba robić wszystko, by wspierać sektor turystyczny na Mazowszu" - powiedział dziennikarzom Błoński.

W jego ocenie, potencjał turystyczny województwa mazowieckiego to m.in. mniejsze ośrodki, jak np. Płock, Radom, zabytki i historia małych miejscowości, starówki, zamki, dworki szlacheckie, a także miejsca o walorach przyrodniczych i wypoczynkowych, Zalew Zegrzyński i Zalew Włocławski.

Błoński przypomniał, że gospodarka turystyczna jest na świecie trzecim sektorem pod względem zatrudnienia i przychodów. "Ocenia się, że w skali globalnej turystyka generuje obecnie około 10 proc. PKB. W Polsce jesteśmy w połowie tej statystki, czyli na poziomie około 5 proc." - dodał prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Według Błońskiego, turystyka jest swego rodzaju produktem eksportowym, który nie musi opuszczać kraju pochodzenia. "Turystyka powoduje to, że ziemniaków czy produktów kultury nie wywozi się za granicę. To zagraniczni turyści przybywający do Polski korzystają z naszych usług, naszych produktów i towarów. W taki sposób realizuje się właśnie funkcja eksportowa" - wyjaśnił.

Błoński przyznał, że chociaż Polsce trudno konkurować turystycznie, m.in. ze względu na klimat, z takimi państwami jak Grecja czy Włochy, to jednak nasz kraj, jego historia i kultura, mogą być ciekawą, oryginalną ofertą dla gości zagranicznych. "Polska ma swój sznyt unikalności, kraju na pograniczu kultur, między Wschodem i Zachodem. Dla ludzi z innych regionów Europy nasz kraj jest ciekawy i są powody, by oni do nas przyjeżdżali. Musimy myśleć, jak robić na tym interes" - powiedział prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Błoński podkreślił, że rozwój turystyki zależy m.in. od rozwoju infrastruktury, w tym np. dróg. "Turystyka to atrakcyjne miejsca i jednocześnie możliwość dotarcia do tych miejsc. Mamy już coraz lepsze drogi i to już widać w ruchu turystycznym" - zauważył. W opinii Błońskiego, rozwój turystki to "funkcja samorządów, biznesu i indywidualnych decyzji ludzi, którzy szukają swoich szans życiowych". "Ważne by te szanse chcieć i umieć dostrzec" - dodał.

Według mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, w latach 2007-13 bilans środków przeznaczonych na rozwój turystyki, w tym infrastruktury i produktów turystycznych, zamknie się kwotą ponad 2 mld zł, pochodzących zarówno z funduszy unijnych, jak i budżetów samorządów terytorialnych.

Samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną zainicjował badania zadowolenia turystów z pobytu na terenie Mazowsze. Mają one pokazać, co najbardziej interesuje goszczących w tym regionie i w jakim kierunku powinny rozwijać się tam produkty turystyczne w ramach działań planowanych do 2020 r.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl