• AMW REWITA zaprasza do wzięcia udziału w nieograniczonym postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji generalnego remontu i przebudowy budynku „Przyjaźń” w Oddziale Rewita Zakopane przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 27 wraz z infrastrukturą zewnętrzną, w tym parkingu.
  • Inwestor szuka generalnego wykonawcy robót budowlanych zaplanowanych na 2023 rok.
  • W ramach prac budowlanych zostanie zmodernizowany i rozbudowy budynek  „Przyjaźń” w Zakopanem.

Zarządzany przez AMW REWITA Sp. z o.o. budynek „Przyjaźń” jest zlokalizowany przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 27 w Zakopanem. Kameralny obiekt, w okolicy centrum Zakopanego, oferował noclegi dla ok. 60 osób. Spółka planuje nową inwestycję, dzięki której powiększy i uatrakcyjni ofertę hotelu. Projektowana przebudowa i rozbudowa ma na celu modernizację i podniesienie standardu budynku „Przyjaźń” do poziomu trzech gwiazdek.

Inwestor poszukuje generalnego wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku hotelu wraz z infrastrukturą zewnętrzną (w tym parkingu), tj. budowa zjazdu, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz przebudową kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. 35, 36, 37, 38 obręb 9, położonych w Zakopanem przy ul. Tetmajera 27”.

Hotel Rewita Zakopane budynek „Przyjaźń” czekają zmiany. AMW REWITA poszukuje Generalnego Wykonawcy przebudowy i rozbudowy obiektu. mat.pras.
Hotel Rewita Zakopane budynek „Przyjaźń” czekają zmiany. AMW REWITA poszukuje Generalnego Wykonawcy przebudowy i rozbudowy obiektu. mat.pras.

Inwestycja polegać będzie na ujednoliceniu architektonicznym dwóch odmiennych brył budynków stanowiących ośrodek „Przyjaźń”, poprzez przebudowę ich dachów i zmianę elewacji. Ponadto zakłada się wytworzenie atrakcyjnej strefy wejściowej do ośrodka, jednocześnie kompozycyjnie i funkcjonalnie łącząc dwie główne części budynku w całość. Projektowane jest wykonane kompleksowych prac budowlano-remontowych, obejmujących m.in. termomodernizację, przebudowę oraz zmianę wystroju jednostek mieszkalnych, części ogólnodostępnych, utworzenie strefy rekreacyjnej, modernizację wszystkich instalacji oraz zmianę formy architektonicznej budynku.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przyszły wykonawca będzie odpowiedzialny za roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane i pozostałe prace wskazane w dokumentacji projektowej. Firmy bądź osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do dokumentacji, proszone są o kontakt pod adresem przyjazn.remont@rewita.pl.

Potencjalny Generalny Wykonawca zobowiąże się również do uzyskania, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, decyzji obejmującej całościowe pozwolenie na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem działek – w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od daty zawarcia umowy o Generalne Wykonawstwo.

Wymagane doświadczenie w realizacji inwestycji hotelowych

Do przetargu może przystąpić firma, która wykonała roboty budowlane dla pięciu inwestycji o podobnym przeznaczeniu (pawilon wczasowy, uzdrowiskowy, motel, budynek mieszkaniowy lub biurowo-usługowy), w zakres których wchodziły również prace wykończeniowe. Ważne, by co najmniej jedna z tych inwestycji była zakończona w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto, potencjalny generalny wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 5 mln zł.

AMW REWITA zastrzega konieczność dokonania wizji lokalnej i zapoznanie się z aktualnym stanem obiektu. W tym celu firmy zainteresowane odbyciem wizji lokalnej mogą kontaktować się z inwestorem zastępczym pod adresem Krzysztof.potok@gpi.org.pl lub pod nr tel. 509 279 900.

Jak wziąć udział w postępowaniu przetargowym

Firmy zainteresowane złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym zobowiązane są do złożenia: wypełnionego formularza ofertowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji oraz oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.

Dodatkowo, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu, należy złożyć dokumenty wyszczególnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Osoby lub firmy zainteresowane przystąpieniem do przetargu mogą zgłaszać swoje oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade do dnia 24 lutego 2023 r., do godz. 12:00. 

 

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl