• Zarząd Rainbow Tours porównał wynik ze stycznia z danymi z 2019 i 2021 r.
  • Skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej za miesiąc styczeń 2022 roku wyniosły 115,3 mln zł,
  • Rainbow Tours powstał w 1990 roku.

Zarząd Rainbow Tours porównał wynik ze stycznia z Danymi z 2019 rokiem.  Z danych spółki wynika, że w porównaniu z tym samym okres normalnego funkcjonowania firmy w historycznie rekordowym pod względem przychodów, tym razem wyniosły 87,6 mln zł, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 36,2 proc.,

W porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 16,6 mln zł, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 594,6 proc.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours ("Grupa Kapitałowa") informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej za miesiąc styczeń 2022 roku wyniosły 115,3 mln zł, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 87,7 mln zł, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 36,6 proc.

Rainbow Tours porównał wynik z danymi z 2021

Więcej w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 16,6 mln zł, ponieważ wzrost sprzedaży wyniósł około 594,6 proc.

Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Firma powstała w 1990 roku. Od 9 października 2007 jest spółką notowaną na GPW. Firma jest członkiem Polskiej Izby Turystyki, która jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. 

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl