O podpisaniu wartej ponad 15 mln zł netto umowy zarządza kolejowej infrastruktury poinformował w piątkowym komunikacie. To kolejny etap działań spółki PKP Polskie Linie Kolejowe zmierzających do odbudowy linii nr 182. Da ona postulowane od lat kolejowe połączenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) z Katowice Airport.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową, cały okres obowiązywania zamówienia - obejmującego zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego - to 1575 dni. PLK założyły, że wybrany wykonawca dostarczy m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 328 dni od dnia podpisania umowy oraz będzie pełnił nadzór autorski przez 26 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

PLK przewidziały przy tym rozpoczęcie robót budowlanych w IV kw. 2019 r., a ich zakończenie - w II kw. 2022 r.

W przetargu na projekt i nadzór autorski tego przedsięwzięcia oferty złożyło pięć podmiotów. Oferty zostały otwarte w sierpniu ub. roku. W grudniu ub. roku PLK za najkorzystniejszą uznały ofertę spółki Egis Poland, opiewającą na 15,2 mln zł netto (18,7 mln zł brutto); w tym samym miesiącu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa linia nr 182 o długości ok. 45 km, łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnej odbudowy planowana jest jej elektryfikacja. Przedsięwzięcie ma zostać wykonane przy wsparciu środków UE.

Jak przypomniały w piątek PLK, dojazd do portu lotniczego będzie możliwy zarówno od strony Tarnowskich Gór, jak i Zawiercia. Orientacyjny czas przejazdu na lotnisko z Tarnowskich Gór wyniesie ok. 17 minut, natomiast z Zawiercia ok. 23 minuty. Linia będzie też ważną trasą obsługującą bocznicę towarową katowickiego lotniska.

Obecne zamówienie dokumentacji opiera się na dokumentacji przedprojektowej, która została przygotowana w poprzednich dwóch latach. Zgodnie z jej założeniami odbudowa linii ma zapewniać m.in. prędkość maksymalną 140 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 80 km/h dla towarowych.

Projekt uwzględni m.in. budowę nowych przystanków osobowych: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice Łubne, Zawiercie Kądzielów oraz stacji przy lotnisku, a także rezerwę terenu pod dwa nowe przystanki osobowe na terenie gmin Miasteczko Śląskie i Poręba. Powstaną dwa nowe wiadukty kolejowe nad autostradą A1 i drogą wojewódzką nr 913 (droga dojazdowa do lotniska).

 

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl