"Na działce nr 435/2 posadowiony jest budynek hotelowo-biurowy. Stan techniczny budynku jest zły, wymaga poniesienia nakładów na remont kapitalny i modernizację. Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planuje się zbycie przedmiotowych nieruchomości w drodze przetargu. W celu powiększenia miejskiej oferty inwestycyjnej, podjęcie uchwały jest uzasadnione. Wartość rynkowa nieruchomości, ustalona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, po podjęciu przez Radę Miejską przedłożonego projektu uchwały "– zawarto w projekcie uchwały.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl