Istotnym elementem Nowego Jedwabnego Szlaku ma być poszerzenie istniejących połączeń kolejowych między Chinami i Europą.

Sieć kolejowa ma być cennym uzupełnieniem transportu morskiego, który nadal będzie dominować.

Trzeba doinwestować i unowocześnić terminale przeładunkowe we wschodniej Polsce. Należy wykorzystać to, że jesteśmy naturalnym oknem na Europę Zachodnią, znajdujemy się w Unii Europejskiej.

Na to między innymi wskazywali uczestnicy sesji: Wschód - gospodarcze szanse na nowych trasach, która odbyła się 5 października w Katowicach, w ramach pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO.

Przeczytaj więcej

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl