• W efekcie realizacji strategii w latach 2020-2021 Grupa OTL osiągnęła większość założonych celów.
  • Przeprowadzony został szeroki program restrukturyzacyjny, osiągnięto ponadplanowe oszczędności w zakresie kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, sprzedane zostały aktywa nie synergiczne z działalnością portową, a pozyskane środki posłużyły na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli finansowych.
  • Spółka spłaciła całkowicie kredyty bankowe, a zobowiązania wobec obligatariuszy wyniosły na 31 grudnia 2021 r. około 60 mln zł.

- Efekty dokonanej restrukturyzacji oraz ustabilizowanie sytuacji finansowej pozwalają Grupie OTL powrót na ścieżkę wzrostu. Potwierdzeniem tego są zatwierdzone przez radę nadzorczą cele finansowe na najbliższe cztery lata. Planujemy strategicznie, że wypracowywana EBITDA będzie dystrybuowana w zbliżonych równych proporcjach: na spłatę zadłużenia, inwestycje rozwojowe oraz na dywidendę dla akcjonariuszy - mówi Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Zarząd planuje, że w tym roku skonsolidowane przychody Grupy OTL wyniosą około 300 mln zł (po wyłączeniu z konsolidacji części działalności spedycyjnej po sprzedaży spółki C.Hartwig Gdynia) z czego ponad 200 mln zł przychodów będą stanowić usługi portowe. Planowany na rok 2022 wynik EBITDA wyniesie ponad 45 mln zł, a zysk netto powinien wynieść ponad 19 mln zł.

Czytaj więcej na WNP.pl

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl