• Teren, który był przedmiotem transakcji, to kilkadziesiąt działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni ponad 50 ha w miejscowości Starowiskitki, w gminie Wiskitki.
  • W podwarszawskiej gminie powstanie łącznie pięć obiektów magazynowych o powierzchni 250 tys. mkw.

- Poszukując gruntu pod budowę parku magazynowego staraliśmy się myśleć przyszłościowo. Już w 2018 r. doceniliśmy potencjał miejscowości Starowiskitki, która znajduje się w odległości 50 km od Warszawy, w pobliżu węzła A2. Z czasem, potencjał działek zlokalizowanych na zachód od Grodziska Mazowieckiego dostrzegli również inni inwestorzy z branży nieruchomości magazynowych, którzy już dziś realizują w tej okolicy swoje projekty – mówi Agata Zając, Senior Director w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.

Na nowym terenie zaplanowana jest budowa parku magazynowego składającego się z pięciu budynków o łącznej powierzchni około 250 tys. mkw.

- Proces przygotowania do zakupu działek w gminie Wiskitki trwał 3,5 roku i wymagał od nas wzmożonego zaangażowania, zwłaszcza systematyzowanie stanów prawnych nieruchomości pod planowaną inwestycję. Obsługa transakcji wiązała się z m.in. z koniecznością zweryfikowania aktów własności ziemi w archiwum państwowym. Konieczne było także dotarcie do właścicieli mieszkających na innym kontynencie, jak i wszczęcie postępowania sądowego w przypadku właścicieli niepełnoletnich – dodaje Karolina Przybysz, Land Transaction Manager w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.

Dostosowanie zakupionych terenów do potrzeb przyszłej inwestycji wymagało wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W procesie przekształcenia niezbędne były m.in. doprowadzenie prądu z odległości 8 km, wznowienie granic ewidencyjnych wszystkich działek, ich podział zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę istniejących sieci melioracji oraz na budowę. Ponadto, aby zapewnić funkcjonalność nowej inwestycji, niezbędne było skomunikowanie gruntów z węzłem autostradowym Wiskitki.

- W ostatnich latach zainteresowanie gminą Wiskitki znacząco wzrosło. Pojawia się coraz więcej inwestorów ekonomicznych, którzy na potrzeby swojej działalności inicjują rozwijanie sieci energetycznych i melioracyjnych oraz rozbudowę dróg w gminie. Te działania dostrzegają kolejne podmioty, które również zaczynają planować lokalizowanie swoich biznesów właśnie u nas. Jesteśmy otwarci na nowe przedsięwzięcia i oferujemy nasze wsparcie w ich realizacji. Z naszej perspektywy obecność nowej firmy w gminie to szansa nie tylko na rozwój infrastruktury, ale również na zapewnienie nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców – komentuje Rafał Mitura – Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl