"Trendy panujące na rynku magazynowym są najlepszym odbiciem przyszłych trendów w całej gospodarce. Rynek magazynowy scala zarówno rynek handlowy, jak i przemysłowy, więc z pewnym wyprzedzeniem pokazuje to co się będzie działo w koniunkturze, to czego spodziewają się menadżerowie. Obecny trend obserwowany na rynku magazynowym wskazuje na odbicie, można więc spodziewać się dalszego ożywienia w gospodarce" - powiedziała PAP Mroczek.

Dane CBRE wskazują, że popyt na powierzchnię magazynową po III kwartale wyniósł 1,54 mln m kw., wobec 1,2 mln m kw. w analogicznym okresie 2013 r.

"Popyt w III kwartale wyniósł 468 tys. m kw. W tym samym okresie inwestycje w nieruchomości przemysłowe i logistyczne wyniosły 174 mln euro i stanowiły 37 proc. całkowitego wolumenu inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych" - powiedziała Mroczek.

"Pod koniec III kw. całkowita podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce przekroczyła 8,4 mln m kw. W samym III kwartale podaż znacząco wzrosła w ujęciu rocznym - z 278 tys. m kw. sprzed roku do 740 tys. m kw. obecnie. W dużej mierze to zasługa nowych magazynów firmy Amazon" - dodała.

Z danych CBRE wynika, iż obecnie w budowie znajduje się 648 tys. m kw. powierzchni magazynowej.

"W większości regionów wskaźniki pustostanów w dalszym ciągu wykazują tendencję spadkową. W III kwartale stopy pustostanów w skali kraju zmniejszyły się o 2,5 pkt. proc. w porównaniu do III kw. 2013 r. i wyniosły 8 proc. W 2015 r. wskaźnik ten powinien się dalej obniżać" - powiedziała Mroczek.

"Dzięki temu w segmencie magazynowym stawki czynszowe się ustabilizowały - zarówno te umowne, jak i efektywne" - dodała.

W ocenie Mroczek, w segmencie biurowym należy spodziewać się pewnego pogorszenia koniunktury.

"Popyt na powierzchnię biurową w Warszawie po III kwartałach tego roku wyniósł 430 tys. m kw., o prawie 90 tys. m kw. mniej niż przed rokiem. W całym 2014 r. spodziewamy się, że warszawski popyt wyniesie ok. 600 tys. m kw., wobec 643 tys. m kw. w 2013 r. Wynika to z faktu, że pięć lat temu - okres na jaki najczęściej wynajmowane są biura - w 2009 r., tuż po światowym kryzysie, podpisano niewiele umów, które teraz mogą być odnowione. Trendy na rynku warszawskim są zbliżone do całości polskiego rynku" - powiedziała Mroczek.

Dodała, że sytuacja pod względem popytowym powinna się poprawić w 2015 r.

CBRE przewiduje, że w całym kraju w 2015 r. na rynek trafi ok. 900 tys. m kw. powierzchni biurowej, zaś w 2016 r. ok. 700 tys. m kw.

"Patrząc na to co obecnie jest w budowie można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, że w II kwartale 2016 r. rynek zmierzy się ze szczytem podażowym. Zapotrzebowanie na biura z pewnością nie nadąży za podażą. Oczekuję więc, że w połowie 2016 r. poziom pustostanów podniesie się do ok. 18-21 proc. w Warszawie. W pozostałych miastach wskaźniki będą niższe, ale równie konkurencyjne" - powiedziała.

"To z pewnością spowoduje obniżki nominalnych stawek czynszowych. Na wysokich poziomach pozostaną jedynie koszty utrzymania biur w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, natomiast pozostałe segmenty rynku zanotują dalsze spadki czynszów" - dodała.

Mroczek zaznaczyła, że ograniczony popyt na biura nie jest wynikiem pogarszającej się koniunktury. Rynek nieruchomości zachowuje się cyklicznie i trzeba obserwować co się działo kilka lat temu.

"To także efekt techniczny, spowodowany tym, że po pierwsze firmy się konsolidują, a po drugie, wykorzystując nowe rozwiązania organizacji biura, ograniczają zapotrzebowanie na powierzchnię. Skala działalności firm często pozostaje bez zmian lub wręcz rośnie, jednak powierzchnia, z której firma korzysta stopniowo się kurczy" - powiedziała.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl